Wrzesień i październik to najczęstsze miesiące zamykania budżetów na kolejny rok finansowy. Wzrosty wynagrodzeń w 2014 będą niższe niż w 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

  • Według Global Salary Increase Survey Aon Hewitt wysokość podwyżek w roku 2013
    w firmach działających na polskim rynku wyniesie średnio 4,1%.
  • Realna średnia podwyżka wyniesie 3,2%.
  • Wzrost płac w roku 2014 Aon Hewitt szacuje na poziomie 3,7%.

 

Według najnowszego badania Aon Hewitt Global Salary Increase Survey firmy działające na polskim rynku planują w tym roku podwyżki wynagrodzeń średnio o 4,1%. Biorąc pod uwagę szacowaną w całym roku 2013 wysokość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 0, 9%*, realna średnia podwyżka wyniesie 3,2%. Jest to znaczący wzrost w stosunku do roku poprzedniego, gdy realne podwyżki wyniosły tylko 1,6%.[1]

 

W Polsce wzrosty rzędu 4 – 4,2% obserwujemy już od kilku lat – jest to poziom wzrostu zarówno deklarowany przez firmy na początku roku, jak i konsekwentnie przez nie realizowany – komentuje Katarzyna Stasińska, Starszy Konsultant w Aon Hewitt.

Planowany na 2014 rok poziom po raz pierwszy od dłuższego czasu jest niższy. Powodem tak nieznacznych wzrostów w bieżącym roku oraz ostrożnych szacunków na rok 2014 są nadal częste na polskim rynku praktyki zamrażania płac – dodaje Katarzyna Stasińska z Aon Hewitt.

 

Mniejsze wzrosty

  • Płace kadry zarządzającej wzrosną mniej niż wynagrodzenie specjalistów.
  • Na niewielkie podwyżki mogą liczyć pracownicy fizyczni – wzrost ich płac prognozowany jest na niższym poziomie niż kadry zarządzającej.
  • Najmniejsze wzrosty przewidziane są w firmach rodzinnych.

 

Średnie podwyżki dla najwyższej kadry zarządzającej będą niższe niż dla kierowników
i wykwalifikowanych specjalistów. Wynika to z faktu, że właśnie dla tej grupy najwięcej firm planuje zamrożenie płac zasadniczych.

Drugą „poszkodowaną” grupą będą pracownicy fizyczni – różnica między średnią podwyżek z uwzględnieniem firm, które ich nie przyznają,
a średnią tylko dla oferujących podwyżki pracownikom fizycznym wynosi 0,4 punktu procentowego.

W obliczu niepewnych wyników biznesowych, wiele organizacji woli przyznawać pracownikom większe premie lub nagrody zamiast zwiększania stałych kosztów operacyjnych. Inną powszechną praktyką, szczególnie w przypadku stanowisk fizycznych jest tzw. premia regulaminowa, będąca de facto stałym dodatkiem do płacy, ale nie pensją sensu stricte. Niestety taka „premia” raczej nie zmniejsza kosztów pracodawcy, a z perspektywy celu premiowania stanowi bardziej karę (gdy jej nie ma) niż motywator

– komentuje Magdalena Dziekańska, Starszy Konsultant w Aon Hewitt.

 

Firmy rodzinne działające na polskim rynku planują przyznać mniejsze podwyżki niż oddziały międzynarodowych koncernów, jak wynika z badania Aon Hewitt. Jest to niewątpliwie spowodowane niestabilną sytuacją rodzimego biznesu, który zdaje się wstrzemięźliwie podchodzić do informacji na temat końca kryzysu w Polsce czy trwałego ożywienia gospodarczego – dodaje Magdalena Dziekańska z Aon Hewitt.

 

Coraz rzadsza indeksacja płac

Według najnowszego badania Aon Hewitt Global Salary Increase Survey zaledwie 3,5% biorących udział w badaniu polskich firm przyznaje podwyżki obowiązkowo. Średnio taka podwyżka wynosi 2,2%.

Indeksacja płac już od dawna jest reliktem przeszłości. Nowoczesne organizacje chcą przyznawać podwyżki tym pracownikom, których praca jest pozytywnie oceniana. Tym najlepszym dawać dużo więcej niż średnia w firmie lub inflacja w kraju, a co za tym idzie – najgorszym nie dawać wcale – komentuje Katarzyna Stasińska z Aon Hewitt.

 

Metodologia badania

W 26-stej edycji badania Aon Hewitt Global Salary Increase Survey przeprowadzonego w sierpniu 2013 w 120 krajach w 12 890 organizacjach z całego świata zebrano informacje o przyznanych w 2013 i planowanych na 2014 podwyżkach oraz planowanych zmianach w zatrudnieniu. W badaniu wzięło udział 219 firm działających na polskim rynku.

 

inf. prasowa Aon Hewitt

 


[1] Dane: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową