Wszyscy wiemy, że kreatywność kandydatów do pracy nie zna granic. Wymyślność form przesyłanych dokumentów potrafi zaskoczyć nie jednego rekrutera. Mimo tej różnorodności treść często pozostaje taka sama. Kandydaci skupiają się na opisaniu swojego doświadczenia, zupełnie pomijając tę część oferty, która dotyczy cech miękkich.

Fragment dowolnego ogłoszenia rekrutacyjnego znalezionego w prasie. Szereg oczekiwań, które powinien spełniać kandydat by merytorycznie udźwignąć realizację czekających go zadań. Na końcu pojawiają się takie cechy jak rzetelność i dokładność w realizacji zadań, kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, umiejętności pracy pod presją czasu, duża samodzielność w działaniu i postawa proaktywna.

Wszystkie te cechy są niezwykle trudne do zweryfikowania na podstawie CV, czy nawet rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat na nasze pytania wprost odpowie: tak, tak, tak, to właśnie ja. Jednak dopiero zatrudniając daną osobę jesteśmy w stanie przekonać się, czy ta część wymagań jest spełniona przez pracownika.

Oczywiście jest okres próbny. To czas sprawdzania słuszności podjętej decyzji zarówno ze strony pracownika jak i samej organizacji. Błędna decyzja, skutkująca odejściem pracownika jest nie tylko wymierną stratą finansową, ale także stratą czasu. Te dwa elementy – szybkość działania i efektywność finansowa – są dla każdej organizacji kluczowe w odniesieniu sukcesu. Skuteczna rekrutacja jest tak samo ważna dla biznesu, jak wdrożenie nowej technologii.


TalfitHire

Skuteczna rekrutacja to taka, w której nie tylko doszło do zatrudnienia, ale także pracownik jest zmotywowany i zaangażowany w swoją pracę, a po roku jest nadal członkiem zespołu. Czy można od razu trafić na osobę, która łączy w sobie dopasowanie merytoryczne z dopasowaniem osobowościowym? Czy można nałożyć na proces rekrutacji wiarygodne techniki badawcze i zmierzyć proaktywność lub samodzielność kandydata?

Narzędzie firmy Talfit, TalfitHire analizując 32 cechy psychometryczne dostarczy rekruterowi obiektywną ocenę kandydata pod kątem dopasowania osobowościowego. Zatem to, czego nie widać w CV i jest obarczone oceną subiektywną kandydata można realnie zmierzyć.

Proces jest bardzo prosty i nie wymaga dodatkowej pracy od rekrutera. Za wszystko odpowiada algorytm, który analizuje odpowiedzi z ankiet wypełnianych przez zespół, jego szefa i kandydatów do pracy. Wszystko się dzieje online. Następnie system generuje ranking osób najlepiej dopasowanych osobowościowo do organizacji oraz szczegółowy raport o każdym kandydacie określający w dziesięciopunktowej skali ocenę dopasowania do: organizacji, zespołu, menadżera, stylu pracy.

Pytania w ankiecie dotykają między innymi preferowanego rodzaju pracy: zespołowej czy indywidualnej, powtarzalnej czy różnorodnej, gotowość do podejmowania ryzyka, postawy proaktywne i reaktywne. Ankiety oceniają kandydatów, jako innowatorów lub konserwatystów, realistów lub marzycieli. W relacji z przełożonym zarówno menadżerowie jak i kandydaci oceniają znaczenie między innymi takich czynników jak: zaufanie, samodzielność, dystans, kontrola i sprawiedliwość.


Korzyści

Korzyści dla rekrutera? Czas oraz wiarygodna wiedza o miękkich cechach kandydata. W ten sposób dobór osób do rozmowy kwalifikacyjnej jest niezwykle prosty. Wystarczy analizować zamiast trzystu CV jedynie te z pierwszej dwudziestki rankingu dopasowania. Co więcej TalfitHire podpowiada, jakie pytania można zadać podczas rozmowy poszczególnych kandydatom. Znów oszczędność czasu przy przygotowaniu się do spotkania.

 

W Polsce przeprowadzono test skuteczności TalfitHire w jednej ze spółek paliwowych. Zatrudniono 3 osoby. Dwie z pierwszej 10 rankingu dopasowania osobowościowego oraz jedną z grupy osób niebadanych przez TalfitHire. Ta trzecia osoba przeszła test po skończonej rekrutacji.

Mimo spełniania wymagań stawianych przez pracodawcę pod kątem merytorycznym jej dopasowanie do firmy, szefa i zespołu plasowało tego pracownika na jednym z ostatnich miejsc rankingu. Po 6 miesiącach pracownicy dobrani przy użyciu TalfitHire nadal byli związani z firmą, a ich efektywność i motywacja były wysoko oceniane przez przełożonych. Trzeci pracownik rozstał się ze swoim pracodawcą.

Więcej o narzędziu: http://www.talfit.pl