Ponad trzy czwarte firm szkoleniowych w Polsce obawia się zmian, które mogą zajść w związku z wyczerpaniem dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapowiadanym kryzysem gospodarczym. Takie nastroje panujące w branży szkoleniowej, ujawnia raport „EFS – End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce”, przygotowany przez firmę doradczą HRP.

W latach 2007-2011 branża odpowiedzialna za rozwój zasobów ludzkich w Polsce została zasilona 11 miliardami euro ze środków unijnych. Tak duży zakres dofinansowania przyczynił się do rozkwitu rynku szkoleniowego. Według danych Rejestru Instytucji Szkoleniowych dzisiaj w naszym kraju funkcjonuje 9 800 firm szkoleniowych.

W najbliższym czasie będą oddziaływać na nie dwa niezwykle sile czynniki – wygaszanie środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz kolejna fala kryzys gospodarczy. W tej sytuacji firmy szkoleniowe muszą odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania związane ze swoją przyszłością.

W przystosowaniu się do nadchodzących zmian i przygotowaniu nowej strategii działania może pomóc branży szkoleniowej raport „EFS – End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce”, który w grudniu 2011 roku został opublikowany przez firmę doradczą HRP.

Publikacja została opracowana na podstawie autorskiego badania, którego celem było m.in. okreslenie prognoz dotyczących cen usług oraz popytu na szkolenia w najbliższych latach. W elektronicznej ankiecie swoje opinie wyrazili przedstawiciele firm szkoleniowych, a także przedsiębiorcy i trenerzy z całego kraju. Łącznie w badaniu wzięło udział 491 osób.

Wyniki badania stanowią swoisty barometr nastrojów, panujących obecnie w branży szkoleniowej. Zdecydowana większość (77,7%) respondentów przyznała, że firmy szkoleniowe obawiają się zmian, mogących zajść na rynku szkoleniowym w związku z końcem PO KL oraz kolejną falą spowolnienia gospodarczego.

W opinii ponad połowy uczestników badania (59,5) sytuacja firm szkoleniowych ulegnie pogorszeniu. Najbardziej zagrożone będą firmy, które opierały swoją dotychczasową działalność na szkoleniach realizowanych z funduszy unijnych i nie dostosowywały swojej oferty do wymagań klientów biznesowych.

Pobierz raport

pdf

Źródło: HRP