Przypominamy, że od 1 stycznia 2011 r. pracownikom przysługuje urlop ojcowski, który mężczyźni mogą poświęcić na opiekę nad dzieckiem. W 2011 można na cen cel wziąć 1 tydzień wolnego.

Od 2012 roku wymiar tego urlopu wzrośnie do 2 tygodni. Urlop przysługuje mężczyznom których
dziecko nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy. Aby z niego skorzystać, rodzic
będzie musiał odpowiednio wcześniej poinformować pracodawcę o terminie
rozpoczęcia urlopu (art. 1823 kodeksu pracy, który został wprowadzony ustawą z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy kp)

Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Z wolnego tygodnia na opiekę nad dzieckiem mogą skorzystać też osoby, które nie są pracownikami, ale podlegają ubezpieczeniu chorobowemu na innej podstawie niż umowa o pracę (np. z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Osobom tym za cały okres urlopu ojcowskiego będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.

Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna

Pobierz wzory wniosków

  • No Downloads Found