Bezrobocie we wrześniu 2008 roku wyniosło 8,9 proc. wobec 9,1 proc. w sierpniu 2008 roku – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2008 r. wyniosła 1.376,6 tys. osób.
GUS podał, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 240 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 47,7 tys. więcej niż w sierpniu 2008 r. i o 13 tys. więcej niż przed rokiem).
Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 180,4 tys. osób, tj. 75,1 proc., stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem: 78,7 proc., przed rokiem: 77,0 proc.).

We wrześniu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 105,3 tys. ofert pracy (przed miesiącem 98,8 tys., przed rokiem 106,4 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 73,8 tys. osób.

Z danych na koniec września 2008 r. wynika, że 236 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 15,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,4 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 133 zakładów, 5,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,4 tys. osób).