Zdecydowana większość ankietowanych w sondażu portalu praca.pl, ogranicza swoje relacje z przełożonymi i współpracownikami, do służbowych. W pozostałej grupie mieszczą się nieco bliższe relacje, zarówno koleżeńskie, przyjacielskie, czy nawet o podłożu seksualnym.

Zapraszamy na materiał TV Biznes.