Kobieta ciężarna nie może ucierpieć finansowo na zamianie stanowiska

Jeśli zaś nie można zmienić tych szkodliwych warunków, pracodawca zobowiązany jest przenieść pracownice na inne stanowisko pracy, przy czym pracownica ta nie może ucierpieć finansowo na tej zmianie.

Dodatek wyrównawczy w przypadku zmiany stanowiska na słabiej płatne

Jeżeli zdarzyłoby się, że w wyniku zmiany warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, kobiecie przysługuje dodatek wyrównawczy.

Przypadki kiedy niemożliwe jest przeniesienie kobiety ciężarnej na inne stanowisko

Może jednak zaistnieć sytuacja, w której przeniesienie pracownicy na inne stanowisko nie jest możliwe, wtedy pracodawca jest zmuszony zwolnić pracownicę na niezbędny czas z obowiązku świadczenia pracy. Pracownica zachowuje jednak wtedy prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

UWAGA! W wykazie prac zabronionych dla kobiet w ciąży znajduje się m.in. praca przy taśmie lub pod ziemią.